Puur leesgenot *****

Hoewel wij niets tastbaars meer kunnen delen,
ben je toch zo heel dichtbij.
Jouw subtiel aanwezig zijn,
maakt een uitverkoren mens van mij.

Met deze opmerkelijke strofe uit een van haar eigen gedichten valt Hilda Spruit (1961) in haar nieuwe boek Verschijningen gelijk met de deur in huis. De aandacht in deze (prima als standalone te lezen) opvolger van haar succesvolle debuut Geestverwanten uit 2016 is gelijk getrokken. Het is een begin dat staat als een huis.

In Verschijningen volgen we opnieuw de paranormaal begaafde tiener Merthe. Een jaar na haar vorige avontuur voelt haar gave steeds meer als een vloek. Ze heeft er zodanig veel last van dat ze een ervaren medium opzoekt, in de hoop hulp te vinden. Juist tijdens dit bezoek ziet ze een foto van een vermist meisje. Het wordt haar duidelijk dat het hebben van en het omgaan met haar zesde zintuig geen keuze is. Samen met haar vriendinnen stapt zij in een gevaarlijk avontuur met het doel het meisje terug te vinden. Maar zal haar dat lukken? En welke belangrijke levensinzichten worden haar gaandeweg duidelijk?  

Dat Hilda Spruit een uiterst fijne manier van schrijven en vertellen heeft, wisten we eigenlijk al sinds Geestverwanten een aantal jaren geleden het levenslicht zag. En ook in Verschijningen is dit bepaald niet anders. Het toegankelijke taalgebruik in combinatie met een sublieme opbouw van de spanning in het verhaal staat garant voor een potentieel groot lezerspubliek. Want hoewel dit boek in de markt is gezet als een young adult, krijgt ook de wat oudere lezer een garantie van leesplezier voorgeschoteld.

Verschijningen is nadrukkelijk niet alleen een spannend verhaal. Er worden door Spruit heel subtiel, maar duidelijk aanwezig, een aantal thema’s opgediend, welke meer dan genoeg stof tot nadenken geven. Wat echt ontroerend is, is de manier waarop zichtbaar wordt waartoe jezelf ontdekken en openstaan voor anderen kan leiden. In de ontknoping wordt dit letterlijk pijnlijk voelbaar. De wijze waarop dit alles door de auteur is gedaan, zorgt ervoor dat het geheel naar een ongekend hoog niveau wordt getild.

De fysieke uitvoering van het boek verdient een speciale vermelding. Niet alleen de cover is heel bijzonder, maar ook de wijze waarop het is gebonden is echt mooi. Verschijningen is niet alleen een genot te lezen, maar zeker ook om naar te kijken en het vast te houden.

Zoals bekend won Hilda Spruit in 2016 de Jonge Jury Debuutprijs. Dat schept natuurlijk verwachtingen voor nieuwe boeken. Deze verwachtingen zijn meer dan waargemaakt en als deze auteur op deze wijze aan de weg blijft timmeren, zal het zeker niet bij deze ene prijs blijven. Verschijningen is een boek waar iedere auteur apetrots op zou moeten zijn.  

De doelgroep zal smullen

(tekst: Karin Hazendonk)

Niet iedereen zal hebben gehoord van het spelletje ‘Weerwolven van Wakkerdam’. Het is een kaartspel dat in 2003 in Nederland werd uitgebracht. Om het verhaal te begrijpen, is het naar mijn mening noodzakelijk om je eerst te verdiepen in de uitleg van dat spel.

Dat Eva Linden het wel kent, mag duidelijk zijn. Het verhaal is gebaseerd op dit spel, maar waar houdt het spel op en waar begint de realiteit?

Voor de geïnteresseerden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerwolven_van_Wakkerdam

Een groep jongeren variërend in leeftijd van vijftien tot twintig jaar brengt noodgedwongen gezamenlijk een week door in een vakantiehuisje in Waraine, een plaatsje aan de Franse kust. De kennismaking verloopt niet al te soepel, want iedereen meent recht op het huisje te hebben. Is het puur toeval dat ze samen in het vakantiehuis terecht zijn gekomen, of zit er meer achter?

Uiteindelijk besluiten ze om samen te eten en er een nachtje over te slapen. Het vakantiehuis is groot genoeg om ze allemaal te kunnen herbergen.

Na het eten spelen ze een spelletje ‘Weerwolven van Wakkerdam’.

Het gaat gruwelijk mis als één van hen op onverklaarbare wijze zwaargewond raakt. Is er iemand in de groep die het op hen heeft gemunt of is het iemand van buitenaf?

De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op, maar blijven gebaseerd op het spel.

De negen personages worden gedurende het verhaal goed uitgewerkt. Als lezer heb je natuurlijk sympathie voor de één en een negatief gevoel bij de ander. Dat heeft Eva knap gedaan, vooral als later blijkt dat het negatieve gevoel misplaatst is.

De snelheid in het verhaal laat de lezer weinig rustmomenten. De gebeurtenissen zijn spannend en de korte hoofdstukken nodigen uit tot nog even verder lezen.

Eva werkt op een snelle manier naar het plot toe dat mij verraste.

Een paar minpunten wil ik toch vermelden: er ligt een jongen zwaargewond in bed. De rest, waartussen inmiddels vriendschap is ontstaan, besluit naar het dorp te gaan om er een gezellige avond van te maken. Ze laten de jongen aan zijn lot over. Het egoïsme van de jeugd of het gebrek aan empathie bij de auteur? Eva laat in het verhaal haar personages vrij nonchalant over ernstige gebeurtenissen heenstappen.

Een ander, zwaarwegend punt is het aanzienlijk aantal taalfouten dat in het boek is blijven staan. Een zin als: Ze hadden het hele eind van het station naar het vakantiehuis te voet gelopen.

Een foutloos boek bestaat niet en over een typfout kan heengelezen worden. Het is zeker voor de leeftijdsgroep waarvoor dit boek is geschreven belangrijk dat de basisregels van taal worden gehanteerd. Dat ontbreekt er helaas met regelmaat aan.

Ondanks mijn minpunten is het een spannend verhaal dat zeker door de doelgroep gretig gelezen zal worden.

***1/2


268 pagina’s
Uitgeverij: We Will shoot

Zonder meer een bevredigend debuut ***

Hoe zou een pubermeisje moeten reageren als een boodschap als donderslag bij heldere hemel haar leven verandert? Voor die vraag komt Merthe in Geestverwanten, het young adult debuut van Hilda Spruit, te staan. Ze besluit de antwoorden samen met haar vriendinnen Anouk en Fenneke te zoeken in de spirituele wereld. Ze wagen zich aan het ‘glaasje draaien’. Dat stuurt de dames zeker in een bepaalde richting, maar al snel wordt duidelijk wat de gevaren van dit spel zijn. Ze belanden in een avontuur dat bol staat van de spanning. Lukt het Merthe en haar vriendinnen om zonder kleerscheuren de waarheid aan het licht te brengen? En wat betekent dat voor de verhouding tussen haar en een aantal mensen die ze jarenlang dacht te kunnen vertrouwen?

Geestverwanten is zonder enige discussie een prettig leesbaar verhaal. Het relatief eenvoudige taalgebruik, gecombineerd met de korte hoofdstukken, zal er zeker voor zorgen dat de Young Adult-doelgroep dit verhaal weet te waarderen. Hilda Spruit blijkt zich perfect in de gedachtegangen van jongeren te kunnen verplaatsen. Het is zonder meer denkbaar dat pubers zich zouden laten verleiden door het spirituele, daarbij de mogelijke gevaren over het hoofd ziend. Deze boodschap komt heel duidelijk uit de verf.

Daarnaast is Geestverwanten onmiskenbaar spannend. De auteur gebruikt sommige gekende trucs om dat te berieken op een knappe en geraffineerde wijze. Cliffhangers zullen er waarschijnlijk meer dan eens voor zorgen dat de lezer net even iets langer door wil lezen. En dat is natuurlijk een van de (belangrijkste) doelen van iedere auteur. Ook het einde van het verhaal is uiteindelijk bevredigend te noemen.

Toch zijn  ook enkele wat meer kritische kanttekeningen op zijn plaats. Sommige personages (met name Lex, Anja en tante Tilly) hadden wat meer en beter uitgediept kunnen worden. Doordat dit niet gebeurt lijken sommige van hun handelingen te veel te berusten op louter toeval. Te vaak lijken de gebeurtenissen niet logisch te ontstaan, maar geconstrueerd te zijn. Helaas komt dat de geloofwaardigheid niet ten goede. Dat gevoel wordt verder versterkt, doordat sommige overgangen in het verhaal wel heel erg snel gaan. Dat geeft een gevoel van gehaasthed, alsof Geestverwanten een vooraf afgesproken aantal pagina’s niet mag overschrijden.

Desalniettemin is Geestverwanten gewoon een heel gaaf en goed debuut, waarover Hilda Spruit over het geheel genomen heel trots en tevreden kan en mag zijn. Het is een ultiem boek om te gebruiken in de strijd tegen ontlezing van de jeugd. Een begrijpelijke winnaar van de Jonge Jury Debuutprijs.